We use essential cookies to make Venngage work. By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Manage Cookies

Cookies and similar technologies collect certain information about how you’re using our website. Some of them are essential, and without them you wouldn’t be able to use Venngage. But others are optional, and you get to choose whether we use them or not.

Strictly Necessary Cookies

Always Active

These cookies are always on, as they’re essential for making Venngage work, and making it safe. Without these cookies, services you’ve asked for can’t be provided.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Amazon
 • Google Login
 • Intercom

Functionality Cookies

These cookies help us provide enhanced functionality and personalisation, and remember your settings. They may be set by us or by third party providers.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Chameleon
 • Intercom
 • Algolia

Performance Cookies

These cookies help us analyze how many people are using Venngage, where they come from and how they're using it. If you opt out of these cookies, we can’t get feedback to make Venngage better for you and all our users.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Mixpanel
 • Intercom
 • Google Analytics
 • Hotjar

Targeting Cookies

These cookies are set by our advertising partners to track your activity and show you relevant Venngage ads on other sites as you browse the internet.

Show cookie providers

 • Google Ads
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Pinterest

15 Markkinointi-infograafimallipohjaa ja vinkkejä yleisön mielenkiinnon herätykseen

By Julia, Aug 16, 2019

marketing infographic template

Markkinoinnin ammattilaiset tietävät, että infograafi on tehokas keino herättää yleisön mielenkiinto.

Infograafithan välittävät loppujen lopuksi tietoa lyhyesti ja visuaalisesti. Itse asiassa infograafeja jaetaan tai niistä tykätään 3 kertaa enemmän kuin mistään muusta sisällöstä.

Ja viime vuonna tekemämme sisältömarkkinointitutkimuksen mukaan 4 % markkinoinnin ammattilaisista on sitä mieltä, että infograafi on kaikista heidän käyttämistään sisältötyypeistä tehokkain tapa herättää yleisön mielenkiinto.

Markkinointi-infograafeja voidaan käyttää lukuisiin eri tarkoituksiin, mukaan lukien:

Ja tämä on vain jäävuoren huippu. Olen nähnyt lukuisia kekseliäitä tapoja, joilla markkinoijat ovat käyttäneet infograafeja asiakkaidensa mielenkiinnon kasvattamiseen.

Ja mikä niissä on parasta? Suurin osa niistä markkinoijista, jotka luovat omia infograafejaan, eivät ole suorittaneet minkäänlaista virallista suunnittelukoulutusta.

Suurimmassa osassa tapauksia monet tekevät kuten minä: he aloittavat markkinointi-infograafimallipohjasta, jonka he sitten muokkaavat tarpeisiinsa sopivaksi.

Jos et ole vielä sisällyttänyt infograafeja sisältöstrategiaasi, ehdit vielä aloittamaan hyvin. Seuraavaksi saat lukea eräitä hyödyllisiä vinkkejä siihen, kuinka voit kasvattaa yleisösi mielenkiintoa markkinointi-infograafien avulla.

1. Kerro yleisöllesi yrityksestäsi markkinointi-infograafilla

Monille yrityksille on elintärkeää tiedottaa yleisöään asianmukaisesti, jotta se ymmärtäisi yrityksen tuotteen tai palvelun hyötyjä. Opetuksellinen markkinointi on erinomainen tapa sitouttaa ja saada asiakaskunta vakuuttuneeksi.

Mikä tässä sitten on ongelmana? Se tietysti, että ihmiset eivät välttämättä halua lukea pitkiä, yksityiskohtaisia selityksiä siitä, miksi mitkäkin tuotteet tai palvelut ovat juuri heille hyödyllisiä.

Infograafista voi olla tässä tilanteessa rutkasti hyötyä; jo yksi lyhyt ja visuaalisesti kiehtova infograafi voi kertoa tyhjentävästi, kuinka yrityksesi ratkaisee jonkin ongelman tai kuinka tuotteesi tai palvelusi toimii, plus mikä on seuraava askel, jonka asiakkaasi voivat ottaa.

Vilkaise esimerkiksi, kuinka tämä kolminkertainen markkinointiesite selittää erään maatalousyrityksen palveluita yksinkertaisen vuokaavioinfograafin avulla:

marketing infographic templateJa tässä on Venngagelle tekemämme infograafi, joka selittää, miksi sinun tulisi käyttää infograafeja (vinkvink):

marketing infographic template2. Selitä tärkeitä käsitteitä asiakkaillesi, kumppaneillesi tai sidosryhmillesi

Haluatko saavuttaa ajatusjohtajan aseman markkinoinnin saralla? Onko sinulla käsitteitä, jotka asiakkaasi tulisi ymmärtää voidakseen saada tuotteestasi suurimman hyödyn irti?

Käytä tietopohjaista infograafia selvittääksesi ja yksinkertaistaaksesi monimutkaisia käsitteitä ja näyttääksesi samalla esimerkkejä.

Koska infograafit sallivat sinun leikitellä sivun asettelun kanssa, voit suunnitella infograafisi niin, että se pitää lukijan helposti otteessaan. Ethän kuitenkaan halua että lukijasi jättävät sisältösi lukemisen puoliväliin – he saattavat jäädä paitsi paljosta hyödyllisestä tiedosta!

Jälleen uutena esimerkkinä toimii alla oleva Instagram-markkinointia varten luotu infograafimallipohja, jossa on käytetty S-kirjaimen muotoista asettelua, joka johdattelee lukijan katsetta yhdestä pisteestä toiseen:

marketing infographic template3. Käytä kasvustrategiamallipohjaa yrityksesi tavoitteiden suunnitteluun

Järkevässä yrityssuunnitelmassa on keskeistä tunnistaa ja priorisoida tavoitteita ja laatia strategia niiden saavuttamiseksi.

Ongelmana vain on se, että päivittäisiin rutiinitehtäviin on todella helppoa jäädä kiinni, jolloin tavoitteetkin voivat kadota näkyvistä.

Siksi siitä polusta, jolla nuo tavoitteet saavutetaan, voi olla erittäin hyödyllistä luoda visuaalinen dokumentaatio infograafimallipohjaa hyödyntäen. Mallipohjan täyttäminen omilla tiedoillasi ei ainoastaan auta sinua käymään strategiaasi uudelleen läpi, vaan tarjoaa myös muulle tiimillesi selkeän etenemissuunnitelman.

Voit esimerkiksi käyttää seuraavaa kasvustrategiamallipohjaa eritelläksesi tavoitteitasi seuraavan vuoden, kolmen tai vaikkapa viiden vuoden ajalle tarpeidesi mukaan.

marketing infographic templateMonet tiimit käyttävät viikoittaista tai kuukausittaista jaksotusta tehtäviensä ja kasvukokeilujensa järjestelyyn. Seuraava mallipohja auttaa sinua tunnistamaan ne TKT:t (tavoitteet ja keskeiset tulokset), joihin kukin tehtävä vaikuttaa, ja samalla se myös vahvistaa, ovatko tehtävät priorisoinnin arvoisia:

marketing infographic template4. Käytä markkinointi-infograafimallipohjaa resurssien, ideoiden ja vinkkien luettelointiin

Listainfograafit ovat eräitä suosituimmista infograafityypeistä. Tälle on syynsä: niitä on nimittäin hyvin helppo luoda ja jakaa.

Luettelomerkit voidaan korvata hauskoilla ikoneilla ja numerot saadaan erottumaan joukosta koristeellisilla fonteilla.

Vilkaise esimerkiksi alla olevaa infograafia, joka listaa erilaisia iPhone-sovelluksia:

marketing infographic template5. Luo infograafi, joka erittelee prosessin eri vaiheita

Prosessin selittäminen ihmisille voi olla rasittavaa. Monenlaista informaatiota jää helposti väliin, mikä taas voi aiheuttaa hämmennystä. Tässä tilanteessa voi olla hyödyllistä eritellä prosessin vaiheita visuaalisin keinoin.

Infograafi voi toimia prosessin mutkikkuudesta riippuen yksinäänkin tai sitten toimia vaihtoehtoisesti jonkin toisen, perusteellisemman oppaan tiivistelmänä.

Esimerkiksi tämä mallipohja tiivistää yrityksen sisäisen markkinointiprosessin yhteen, yksinkertaiseen infograafiin:

marketing infographic template6. Visualisoi asiakaspolkusi prosessi-infograafin avulla

Eräs toinen prosessi, joka voi olla hyvä kuvata eri vaiheineen on asiakaspolkukarttasi. Kun sinulla on asiakaspoluista selkeä kuva, sinun voi olla helpompi pitää kirjaa jokaisesta askeleesta.

Esimerkiksi alla oleva asiakaspolkukartan mallipohja hyödyntää ikoneita, joilla se korostaa erilaisia käyttäjäpersoonia sekä niiden polkujen eri vaiheita:

marketing infographic template7. Vertaile tuotteita, suunnitelmia ja palveluita vertailuinfograafin avulla

Aseta kaksi vaihtoehtoa vierekkäin, jotta yleisösi voi vertailla molempia vaivattomasti. Vertailuinfograafi toimii erinomaisesti yksinään visuaalisena asiakirjana tai osana perusteellisempaa raporttia.

Etsi yleisiä vertailukohtia kahden tuotteen, suunnitelmatyypin tai palvelun väliltä.

Voit esimerkiksi verrata tuotettasi kilpailijan tuotteeseen korostaaksesi oman tuotteesi parhaita puolia. Katso, kuinka tässä markkinointi-infograafimallipohjassa on vertailtu puhelinten ominaisuuksia:

marketing infographic templateVoit myös vertailla kahta suunnitelmatyyppiä kuten alla olevassa yksinkertaisessa infograafimallipohjassa. Ikonit voivat auttaa sinua korostamaan sitä suunnitelmaa, jota suosittelet itse:

marketing infographic template8. Tiivistä blogijulkaisujen, raporttien, esitelmien ja muiden asiakirjojen avainkäsitteitä

Yksi asia mikä tekee infograafeista niin monipuolisia, on se, että ne voivat toimia sekä yksinään että osana suurempaa sisältöä (tai kumpaakin yhtäaikaa!).

Esimerkiksi jos raportista löytyy jokin erityisen tärkeä kohta, jota haluat korostaa, voit tiivistää tämän osion infograafin avulla.

Voit myös poimia sisällön kaikki avainkohdat yhteen. Tällä tavalla lukija saa tietää sisällön tärkeimmät pointit, vaikka hän ei lukisikaan kaikkea alkuperäistä sisältöä läpi.

Esimerkkinä tästä toimii seuraava infograafi, joka tiivistää tämän digimarkkinointitrendeistä kertovan blogijulkaisun kohokohdat:

marketing infographic template9. Luo sosiaalista mediaa varten optimoituja infograafeja, kun haluat jakaa tärkeitä tilastotietoja

Infograafit kuuluvat sosiaaliseen mediaan, sillä ne ovat visuaalisesti informatiivisia, kiehtovia ja helposti jaettavissa. 

Mutta vaikka voitkin jakaa sosiaalisessa mediassa millaisia infograafeja vain, sinun suositellaan silti luovan erityisesti sosiaalisen median alustoille tarkoitettuja infograafeja. Tällä tarkoitetaan infograafeja, joissa on käytetty asianmukaisia mittasuhteita ja sopivaa yksityiskohtien määrää niiden alustojen kannalta, joilla niitä halutaan jakaa.

Vilkaise esimerkiksi oheisia infograafimallipohjia, jotka on luotu erityisesti Instagramia varten:

marketing infographic templateNäiden pääpaino on yksittäisessä kaaviossa, jotta niitä olisi helppo lukea mobiililaitteilla. Kiinnostavuus mobiililaitteella selatessa on näitä visuaaleja luodessa tärkeä tekijä muistaa.

marketing infographic template10. Ideoi projekteja ja strategioita ajatuskarttamallipohjilla

Visualisoinnista on erilaisten ideoiden toteuttamisessa paljon apua. Ajatuskarttamallipohja voi auttaa sinua yhdistämään asioita eri ideoiden välillä ja viestimään ideoitasi tiimillesi.

Katso, kuinka alla oleva ajatuskarttamallipohja yhdistää suunnitteluajattelun eri näkökohtia:

marketing infographic templateVoit myös hyödyntää ajatuskarttaa silloin, kun haluat yhdistää niitä avaintietoja, joita haluat yleisösi erityisesti ymmärtävän. Esimerkiksi alla oleva ajatuskartta viestii ja yhdistää tämän yrityksen eri arvoja:

marketing infographic templateAjattele visuaalisesti!

Nämä ovat vain muutamia niistä tavoista, joilla voit ylläpitää yleisösi kiinnostusta infograafien avulla. Sitä mukaa, kun alat luomaan yhä enemmän erilaisia infograafeja, tulet todennäköisesti löytämään uusia tilaisuuksia välittää tietoa visuaalisesti.

Se on juuri se asia, joka auttaa sisältöäsi erottumaan kilpailijoistasi!

Kuinka olet ottanut infograafit käyttöön omassa markkinointistrategiassasi? Jätä kommenttisi alapuolelle!