We use essential cookies to make Venngage work. By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Manage Cookies

Cookies and similar technologies collect certain information about how you’re using our website. Some of them are essential, and without them you wouldn’t be able to use Venngage. But others are optional, and you get to choose whether we use them or not.

Strictly Necessary Cookies

Always Active

These cookies are always on, as they’re essential for making Venngage work, and making it safe. Without these cookies, services you’ve asked for can’t be provided.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Amazon
 • Google Login
 • Intercom

Functionality Cookies

These cookies help us provide enhanced functionality and personalisation, and remember your settings. They may be set by us or by third party providers.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Chameleon
 • Intercom
 • Algolia

Performance Cookies

These cookies help us analyze how many people are using Venngage, where they come from and how they're using it. If you opt out of these cookies, we can’t get feedback to make Venngage better for you and all our users.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Mixpanel
 • Intercom
 • Google Analytics
 • Hotjar

Targeting Cookies

These cookies are set by our advertising partners to track your activity and show you relevant Venngage ads on other sites as you browse the internet.

Show cookie providers

 • Google Ads
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Pinterest

9 erilaista infograafia ja milloin käyttää niitä [+ infograafimallipohjat]

By Julia, Jul 14, 2019

types of infographics

Haluatko tietää, minkä tyyppiseen infograafiin datasi sopii parhaiten? Sitten tämä opas on juuri sinua varten.

Se, mitä infograafimallipohjaa sinun tulisi käyttää, riippuu infograafisi tavoitteesta ja siitä, minkä tyyppistä tietoa olet visualisoimassa.

Ongelma vain on se, että erilaisia infograafimallipohjia on olemassa PALJON. Niinkin paljon, että se voi olla hämmentävää, varsinkin jos infograafien luonti ei ole sinulle ennestään tuttua.

Olemme jakaneet infograafimme Venngagen mallipohjakirjastoon, josta löydät yhdeksän eri tyyppistä infografiikkamallipohjaa.

9 suosituinta infograafimallipohjan tyyppiä ovat:

  1. Tilastoinfograafi
  2. Informaatiopohjainen infograafi
  3. Aikajanainfograafi
  4. Prosessi-infograafi
  5. Maantieteellinen infograafi
  6. Vertailuinfograafi
  7. Hierarkiainfograafi
  8. Listainfograafi
  9. Ansioluetteloinfograafi

 

Tämä lyhyt video-opas antaa sinulle yleiskuvauksen yhdeksästä eri infograafimallipohjasta ja siitä, milloin niitä on parasta käyttää:

 

Käydäänpä nyt jokainen infograafimallipohja yksityiskohtaisemmin läpi.

1. Tilastoinfograafi

Jos haluat visualisoida kyselytuloksia, esittää tietoa useista eri lähteistä tai vahvistaa jotakin argumenttia asianmukaisia tietoja käyttäen, niin tilastoinfograafi on silloin oikea ratkaisu. 

Tilastoinfograafissa data on keskeisessä asemassa. Infograafin asettelu ja visuaalinen ilme auttavat sinua kertomaan datasi takana piilevää tarinaa.

Tarinankerrontavälineesi voivat koostua kaavioista, ikoneista, kuvista ja silmiinpistävistä fonteista.

Esimerkiksi tässä infograafissa kuvataan kaikkia tilastotietoja ikonien avulla:

statistical infographic

 

Ja tämä tilastoinfograafi käyttää rohkean fontin ja värikkäiden ikonien yhdistelmää vetääkseen lukijan huomion kuhunkin tilastoon:

statistical infographic template

 

Eräs toinen esimerkki dataa kuvaavasta tilastoinfograafista on tämä paikallisen SEO-tutkimuksen raportti. 

Tässä tilastoinfograafimallipohjassa on otettu useampi lähestymistapa käyttöön. Suunnittelussa yhdistyvät ympyräkaaviot, ikonit ja aikajana:

statistical infographic template

 

Jos sinulla on vain muutamia avaintietoja, joita haluat korostaa, voit myös valita hieman epätavallisemman muotoilun.

Kupla- tai pilviasetelma voi auttaa kutakin tilastoa erottumaan joukosta luoden samanaikaisesti datahierarkian. Laita tällöin tärkein tilastosi isoimpaan kuplaan ja tee jokaisesta seuraavasta kuplasta toistaan pienempi:

statistical infographic template

 

Parhaat käytännöt tilastoinfograafin luontiin:

 • Keskity datassasi piilevään tarinaan ja heijasta sitä muotoilussasi.
 • Vaihtele käyttämiäsi datanvisualisointityyppejä kuten kaavioita, ikoneja ja tekstiä.
 • Luo infograafillesi otsikko, joka kuvailee dataasi.
 • Korosta ydintietoja käyttämällä kontrastivärejä tai yhdistämällä eri numerot ja ikonit toisiinsa.

Haluatko lisää tilastoinfograafimallipohjia ja suunnitteluvinkkejä? Lue oppaamme tilastoinfograafien luomisesta.

 

2. Tietopohjainen infograafimallipohja

Tietopohjainen infograafimallipohja on ihanteellinen silloin, kun halutaan kertoa selkeällä tavalla jostakin uudesta tai erikoisesta käsitteestä tai esittää yleiskatsaus tietystä aiheesta.

Tietopohjainen infograafimallipohja jaetaan tavallisesti kuvaavasti otsikoituihin osioihin. Osioiden numerointi auttaa tuomaan infograafiin selkeyttä. Olemme lisäksi havainneet, että ihmisillä on tapana pitää infograafeista, joiden otsikot sisältävät numeroita.

Tämä tietopohjainen infograafimallipohjmme on eräs suosituimmista tähän asti. Se pitää tiedo-osuuden viidessä, kompaktissa vaiheessa. Kuvaavat otsikot ja havainnollistavat ikonit tekevät jokaisesta kohdasta helposti ymmärrettävän:

informational infographic template

 

Mutta sinun ei ole pakko noudattaa kronologista järjestystä. Jos sinulla on runsaasti järjestelemättömiä vinkkejä tai faktoja, voit käyttää ympyränmuotoista asettelua:

informational infographic template

 

Käytä suunnittelukikkoja kuten värien tai suuntien vaihteluja, jotta infograafisi lukijat pysyvät kiinnostuneina. Esimerkiksi alla olevassa tietopohjaisessa infograafimallipohjassa vuorotellaan kolmen taustavärin välillä kussakin osiossa:

informational infographic template

 

Koristeellisten reunusten lisääminen osioiden ympärille voi tuoda hiukan lisäpotkua muutoin yksinkertaiseen muotoiluun. Esimerkkinä tästä toimii alla oleva infograafimallipohja, jossa on aikaansaatu tasapaino koristeellisuuden ja käytännöllisyyden välillä:

informational infographic template

 

Parhaat käytännöt tietopohjaisten infograafien suunnittelussa:

 • Nimeä jokainen osio kuvailevalla otsikolla, jotta datasi olisi helppotajuista.
 • Osioiden numerointi helpottaa tiedon järjestelyä.
 • Vuorottele eri värien, visuaalien ja suuntien välillä pitääksesi lukijat kiinnostuneina.
 • Havainnollista käsitteitä ikoneilla ja kuvilla.

Lue lisää siitä, kuinka tiivistät sisältöä kuten blogijulkaisuja tai raportteja ja esität niitä visuaalisesti infograafien muodossa.

 

3. Aikajanainfograafimallipohja

Aikajanainfograafi on tehokas tapa visualisoida asioiden historiaa, korostaa tärkeitä päivämääriä tai kertoa yleiskatsauksia tapahtumista.

Koska ihmisillä on taipumus ymmärtää aikaa avaruudellisesti, visuaaliset välineet kuten aikajanat voivat auttaa luomaan selkeämpää kuvaa eri ajanjaksoista. Visuaaliset apuvälineet kuten linjat, ikonit, valokuvat ja leimat auttavat korostamaan ja selventämään ajanjakson kohokohtia.

Esimerkiksi tämä yksinkertainen aikajanamallipohja korostaa kutakin vuotta suuremman fontin avulla. Jokainen kohokohta janalla on kuvitettu värikkäällä ikonilla:

timeline infographic template

 

Eräs visuaalinen keino korostaa ajan etenemistä on käyttää liukuväriä.

Vilkaise, kuinka värin vaihtuminen tässä aikajanamallipohjassa luo mielikuvan siirtymisestä menneisyydestä nykyisyyteen. Vasemmanpuoleinen tummempi väri vetää huomion aikajanan alkuun:

timeline template

 

Eri värien käyttö jokaiseen kohokohtaan voi myös johdattaa lukijan katsetta eteenpäin aikajanalla:

timeline infographic template

 

Parhaat käytännöt aikajanainfograafin luomisessa:

 • Käytä keskiviivaa yhdistääksesi ajanjakson eri kohdat toisiinsa.
 • Käytä rohkeaa, kontrastia luovaa fonttia korostaaksesi kunkin tapahtuman nimeä tai tapahtumavuotta.
 • Havainnoi kutakin ajankohtaa yksinkertaisella ikonilla.
 • Luo ajankohdille  tarvittaessa lyhyet kuvaukset.

Haluatko lisää aikajanamallipohjia, esimerkkejä ja suunnitteluvinkkejä? Lue oppaamme aikajanainfograafien luomisesta sekä julkaisumme, josta löydät 20 aikajanamallipohjan esimerkkiä.

 

4. Prosessi-infograafimallipohja

Sillä välin, kun aikajanainfograafi korostaa ajankohtia, prosessi-infograafi on ihanteellinen tapa luoda yhteenveto prosessin eri vaiheista.

Prosessi-infograafin avulla voit yksinkertaistaa ja selventää jokaista vaihetta. Useimmat prosessi-infograafit noudattavat selkeää ylhäältä alas- tai vasemmalta oikealle -järjestystä. Eri vaiheiden numerointi tekee prosessin seuraamisesta helppoa.

Esimerkkinä voit nähdä, kuinka alla olevassa prosessi-infograafimallipohjassa jokaisen vaiheen otsikolle löytyy omat värinsä. Huomaa, kuinka oikealla laidalla olevien numeroitujen ikonien värit vastaavat otsikoiden värejä.

process infographic template

 

T

Voit helpottaa tiedon seurantaa suuntaa antavilla merkeillä kuten nuolilla, linjoilla ja muodoilla, jotka ohjaavat lukijan katseen johonkin tiettyyn suuntaan.

Esimerkiksi alla olevassa prosessi-infograafimallipohjassa on käytetty nuolia, jotka visualisoivat jokaista siitä löytyvää vaihetta. Tällainen yksinkertainen prosessin yhteenveto on täydellinen esityksiin tai videoihin:

process infographic template

 

Jos sinun on saatava mahtumaan yksittäiseen prosessi-infograafiin monia vaiheita, voit kokeilla käyttää “käärmeasettelua”. Tämä tarkoittaa sitä, että teksti kiemurtelee sivulla edestakaisin S-kirjaimen muodossa. Tällä tavoin saat säästettyä tilaa:

process infographic template

 

Parhaat käytännöt prosessi-infograafin luomisessa:

 • Numeroi prosessin jokainen vaihe, jotta sitä on helppo seurata.
 • Käytä S-kirjaimen muotoista asettelua mahduttaaksesi monia vaiheita yhdelle sivulle.
 • Käytä visuaaleja kuten nuolia viittaamaan, mihin lukijan tulisi seuraavaksi katsoa.
 • Käytä jokaiseen otsikkoon aina eri fonttia tai väriä kuin edellisessä saadaksesi ne erottumaan.

Haluatko lisää prosessi-infograafimallipohjia ja vinkkejä prosessien visualisointiin? Katso tämä oppaamme prosessi-infograafin luomiseen.

 

5. Maantieteellinen infograafimallipohja

Haluatko visualisoida sijantikohtaista dataa, väestötieteellistä dataa tai suuria määriä dataa? Kokeile siinä tapauksessa maantieteellistä infograafimallipohjaa.

Maantieteellisissä infograafeissa käytetään karttaikoneja visuaalisina keskipisteinä. Eri datatyypeille on olemassa myös eri tyyppisiä karttakaavioita.

Esimerkiksi tämä maantieteellinen infograafi hyödyntää lämpökarttaa esitelläkseen eri alueita hierarkisessa järjestyksessä:

geographic infographic template

 

Mutta jos haluat vain esitellä eri sijainteja kartalla, käytä silloin ikoneja ja lyhyitä kuvauksia:

geographic infographic template

 

Maantieteellisiä infograafimallipohjia voi myös käyttää eri tietojen vertailuun alueen tai väestön mukaan. Tämä onnistuu asettamalla useita karttoja vieretysten.

Esimerkiksi tästä maantieteellisestä infograafimallipohjasta löytyy eri maiden karttoja, joilla on eritelty koko Yhdysvaltojen väestö rodun mukaan:

geographic infographic template

 

Parhaat käytännöt maantieteellisen infograafin luonnissa:

 • Käytä lämpökarttaa havainnoidaksesi asukastiheyttä alueen mukaan ja luodaksesi datahierarkiaa.
 • Käytä useita karttoja verrataksesi sijaintipohjaisia tietoja tai kuvataksesi ajan myötä tapahtuneita muutoksia.
 • Merkitse kohokohdat kartalle selkeästi, jotta dataasi olisi helppo ymmärtää jo ensivilkaisulla.

Haluatko lisää maantieteellisiä infograafimallipohjia, esimerkkejä ja suunnitteluvinkkejä? Lue oppaamme maantieteellisen infograafimallipohjan suunnittelusta.

 

6. Vertailu-infograafimallipohja

Monilla ihmisillä on vaikeuksia valita useamman vaihtoehdon väliltä.

catsup

Halusitpa sitten vertailla vaihtoehtoja puolueettomasti tai saada yhden vaihtoehdon näyttämään muita paremmalta, niin asia hoituu vertailuinfograafilla.

Vertailuinfograafit ovat yleensä jaettu kahteen osaan joko pysty- tai vaakasuuntaisesti yksi vaihtoehto kummallakin puolella.

Esimerkikiksi alla oleva vertailuinfograafi tarjoaa puolueettoman rinnastuksen kahden puhelimen välillä. Puhelinten ominaisuudet on listattu infograafin keskiosaan, ja tämä helpottaa molempien vaihtoehtojen vertailua:

comparison infographic template

 

Käytä kontrastivärejä erottamaan kaksi vaihtoehtoa toisistaan. Voit myös käyttää kirkkaampaa, silmiinpistävää väriä korostaaksesi sitä vaihtoehtoa, jota haluat lukijan suosivan.

Tämä vertailuinfograafimallipohja hyödyntää kontrastivärejä korostaakseen kahden vaihtoehdon välisiä eroja:

comparison infographic template

 

Jos haluat verrata keskenään useampaa kuin yhtä asiaa, silloin kaksijakoinen infografiikka ei enää toimi. Sen sijaan voit jakaa infograafisi useampaan osaan.

comparison infographic template

 

Parhaat käytännöt vertailuinfograafin luomisessa:

 • Jaa infografiikkasi kahtia esitelläksesi kahta eri vaihtoehtoa.
 • Jaa infografiikkasi sarakkeisiin, mikäli haluat verrata keskenään useampaa kuin kahta vaihtoehtoa.
 • Erota vaihtoehdot toisistaan kontrastiväreillä.
 • Käytä kirkkaampaa väriä korostamaan sitä vaihtoehtoa, jota haluat lukijan suosivan.

Lue tämä oppaamme vertailuinfograafin suunnittelusta löytääksesi yli 20 vertailumallipohjaa sekä suunnitteluvinkkejä.

 

7. Hierarkinen infograafimallipohja

Hierarkiainfograafi voi järjestää tiedon suurimmasta pienimpään, tai tärkeimmästä vähiten tärkeään.

Eräs tunnettu esimerkki tästä on pyramidi, joka visualisoi Maslow’n tarvehierarkiaa. Ihmiskunnan tärkeimmät tarpeet sijaitsevat pyramidin pohjalla, josta ne nousevat ylöspäin vähemmän tärkeisiin tarpeisiin ja saavuttavat lopulta pienimmän osion, eli vähiten tärkeät tarpeet pyramidin huipulla.

pyramid chard template

Voit käyttää tällaista pyramidia itsekin monenlaisiin hierarkkisiin tietoihin. Esimerkiksi alla oleva hierarkinen infograafimallipohja kuvaa tehokkaimpia oppimismenetelmiä, joista tehokkain on merkitty alimmaiseksi:

hierarchical infographic template

 

Mikäli haluat kuvata komentoketjua tai näyttää, millä tavalla jokin asia on jaettu osiin, käytä silloin kulkukaaviota. Esimerkkinä tällaisesta on alla oleva hierarkkinen infograafimallipohja, joka käyttää kahta järjestöllistä kulkukaaviota yrityksen komentoketjun kuvaamiseen:

organizational chart template

 

Klikkaa yllä olevaa mallipohjaa päästäksesi verkossa toimivaan kulkukaaviotyökaluumme. Muokkaa mallipohja mieleiseksesi – et tarvitse suunnittelukokemusta.

8. Listainfograafimallipohja

Jos haluat jakaa kokoelman vinkkejä, lähdelistan, tai listallisen esimerkkejä, niin miksipä et tekisi… listainfograafia!

Listainfograafimallipohjat ovat yleisesti melko yksinkertaisia – niiden tavoite on herättää huomiota tavallista listaa enemmän. Ranskalaiset viivat voidaan korvata visuaaleilla kuten ikoneilla, ja luovat fontit ja värit voivat saada jokaisen kohteen erottumaan joukosta.

Listasi kohteiden numerointi auttaa tekemään listasta selkeälinjaisemman. Alla oleva listainfograafimallipohja käyttää erivärisiä ympyräikoneita, korostaakseen kutakin numeroa:

list infographic template

 

Se, että sisältösi on lista, ei tarkoita, että sinun olisi pakko noudattaa tavanomaista ylhäältä alas -asettelua.

Esimerkiksi alla olevassa listainfograafissa ei noudateta mitään tarkkaa järjestystä. Sen sijaan sen kohteet on sijoitettu otsikon ympärille ja taustan vaihtelevat värit saavat kunkin kohteen erottumaan:

list infographic template

 

Kokeile erilaisia luovia tapoja asetella sisältösi sivulle. Leikittele yleisösi odotuksilla ja sisällytä infograafiisi huomiota herättäviä suunnitteluelementtejä lepuuttaaksesi heidän silmiään.

Alla olevassa infograafimallipohjassa on käytetty S-kirjaimen muotoista asettelua, jotta lukijan katse siirtyisi kohteesta toiseen. Kirkkaan väriset ikonit luovat kontrastia sinisen taustan kanssa tehden näin muotoilusta mielenkiintoisen:

list infographic template

 

Parhaat käytännöt listainfograafin luomisessa:

 • Numeroi listasi kohteet tehdäksesi datasi tutkailusta vaivatonta.
 • Korvaa ranskalaiset viivat ikoneilla havainnoidaksesi kohteitasi.
 • Vaihtele fonttien, taustojen tai kunkin kohteen ikonin värejä pitääksesi kuosisi kiehtovana.
 • Kokeile epätavallisia asetteluja kuten S-kirjaimen tai ympyrän muotoista asettelua.

 

9. Ansioluettelo-infograafimallipohja

Koska nykypäivän työmarkkinoilla on niin paljon kilpailua, työnhakijoiden on keksittävä luovia tapoja erottua joukosta. Sen vuoksi infograafisista ansioluetteloista on tullut viime vuosina todella suosittuja.

Ansioluetteloinfograafilla ei voida suurimmassa osassa tapauksia täysin korvata perinteistä ansioluetteloa, mutta se on kuitenkin erinomainen dokumentti tuotavaksi haastatteluun, julkaistavaksi omilla nettisivuilla tai liitettäväksi sähköpostihakemukseen.

Esimerkiksi alla olevassa ansioluettelo-infograafimallipohjassa on murrettu ja pelkistetty värimaailma. Yksinkertaiset ikonit ja sivupalkki koristavat kuosia hienovaraisesti:

infographic resume template

 

Suunnittele ansioluettelollesi otsikko, joka heijastaa taitojasi ja kokemuksiasi. Alla oleva infograafinen ansioluettelomallipohja käyttää yksinkertaista miellekarttaa kuvitusten kera työnhakijan työkokemuksen visualisoimiseksi:

infographic resume template

 

Lisää infograafiseen ansioluetteloosi koristeelliset kehykset, jotka heijastavat persoonaasi tai henkilökohtaista brändiäsi. Hiukan kuten alla olevan infograafisen ansioluettelomallipohjan lehtireunukset, jotka tuovat sille rauhoittavaa ja kutsuvaa tuntua. Tämä sopisi täydellisesti vaikkapa asiakaspalvelutyötä hakevalle:

infographic resume template

 

Parhaat käytännöt ansioluetteloinfograafin suunnittelussa:

 • Suunnittele ansioluettelollesi otsikko, joka kuvastaa persoonallisuuttasi tai henkilökohtaista brändiäsi.
 • Koristele infograafiasi lisäämällä siihen yrityksesi logon, ikoneja ja datavisualisointeja.
 • Käytä pylväs-  tai linjakaaviota kuvaamaan voittoja tai kasvuja.
 • Käytä sanapilviä visualisoidaksesi oleellisia avainsanoja kuten taitoja tai arvoja.

Haluatko syvemmän katsauksen ansioluetteloinfograafin luomiseen? Klikkaa tästä.

Tai katso meidän yli 20:n ansioluettelo-infograafimallipohjan kokoelmamme.

BONUS: Infograafikaaviot

Kun olet valinnut ulkoasun infograafillesi, seuraavana vaiheesi on keksiä, kuinka visualisoit dataasi kaavioilla. Datastasi ja infograafisi tavoitteista riippuen saatat haluta vaihtaa mallipohjassa valmiina olevan kaavion johonkin muuhun, mikä vastaa omia tarpeitasi paremmin.

Me käytämme Venngagella TVNJO-metodia valitaksemme parhaat kaaviot. Valitsemiesi kaaviotyylisi tulisi riippua siitä, mitä kaaviollasi haet.

TVNJO tarkoittaa:

 • Tiedota: välitä yksittäinen tärkeä viesti, joka ei vaadi paljon sisältöä tullakseen ymmärretyksi
 • Vertaa: näytä yhtenäisyyksiä tai eroavaisuuksia eri arvojen tai kokonaisuuden osien välillä
 • Näytä muutos: visualisoi ajan tai paikan mukaan muuttuvia trendejä
 • Järjestä: esittele ryhmiä, kuvioita, listauksia tai järjestyksiä
 • Osoita suhteet: näytä vastaavuussuhteita eri muuttujien tai arvojen välillä

Tämä infograafi tiivistää, kuinka valitset oikeat kaavion tavoitteistasi riippuen:

types of infographics

 

Näiden 9 tärkeimmän infograafityypin myötä onnistut visualisoimaan useimmat eri tyyppiset tiedot.

Oletko vielä epävarma siitä, mikä on infograafi ja miksi haluaisit käyttää sellaista? Tämä julkaisumme nimeltä Mikä on infograafi? kertoo sinulle kaiken aiheesta tarvitsemasi tiedon.

Oletko valmis aloittamaan infograafisi suunnittelun? Tämä lyhyt video näyttää sinulle, kuinka luot infograafin viidessä vaiheessa: